Tvarioji energetika

Šiuolaikinė energetika apima ne tik elektros gamybą ir paskirstymą, bet ir naujų energijos šaltinių paiešką, saulės, vėjo, vandens ir biomasės naudojimą energijos gavybai. Todėl šioje studijų programoje suteikiamos žinios padės plėtoti atsinaujinančios energijos gamybą ir naudojimą, energetinių išteklių taupymą. Studijų programos tikslas – parengti naujos kartos specialistus, gebančius projektuoti energetines sistemas, procesus ir įrenginius, automatizuoti ir valdyti technologinius procesus, diegti atsinaujinančios energijos šaltinius, analizuoti energetinių sistemų aplinkos taršą ir jos mažinimo galimybes.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Inžinerijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211EX030
  • Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai (E)
  • Studijų kryptis: Energijos inžinerija
  • Studijų trukmė: 2 m. (NL)
  • Programos apimtis kreditais: 120