Žemėtvarka

Programa skirta rengti plačios erudicijos ir aukštos kvalifikacijos žemėtvarkos specialistus, gebančius tvariai spręsti daugialypes aplinkos inžinerijos, kraštotvarkos bei žemės administravimo teorines ir praktines problemas, tobulėjančius savo profesinėje veikloje, turinčius kritinio, sisteminio ir kūrybiško mąstymo bei tiriamojo (mokslinio) darbo patirties profesionaliam nekilnojamojo turto administravimo, planavimo ir kt. darbui ar kuriant inovatyvius ir moksliškai pagrįstus nekilnojamojo turto technologinius ir valdymo sprendimus.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Inžinerijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211EX028
  • Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai (E)
  • Studijų kryptis: Aplinkos inžinerija
  • Studijų trukmė: 3 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Inžinerijos mokslų magistras
  • Dokumentai: pažangos ataskaita