Žemėtvarka

Programa skirta rengti žemėtvarkos magistrus, išmanančius krašto kompleksinio tvarkymo ir vadybinius principus, nekilnojamojo turto fizinių ir kitų savybių stebėjimo ir matavimo būdus ir metodus, gebančius pažangiais metodais ir naujausiomis informacinėmis technologijomis pagrįsti, vertinti, analizuoti ir pritaikyti kraštovaizdžio formavimo elementus, pažangiais metodais ir naujausiomis technologijomis optimaliai formuoti, registruoti ir vertinti nekilnojamąjį turtą, analizuoti apskaitos duomenis.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211EX028
  • Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai (E)
  • Studijų kryptis: Aplinkos inžinerija
  • Studijų trukmė: 3 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Inžinerijos mokslų magistras
  • Dokumentai: pažangos ataskaita