Hidrotechninės statybos inžinerija

Programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos hidrotechninės statybos inžinerijos specialistus, gebančius atlikti mokslinius ir taikomuosius tyrimus, pritaikant teorinius modelius ir tyrimo metodus vertinti vandens ūkio statinius, jų poveikį aplinkai, integruojant skirtingų sričių žinias spręsti teorines ir praktines vandens ūkio tvarkymo problemas, analizuoti ir naujausiomis informacinėmis technologijomis modeliuoti vandens aplinkos pokyčius ir inžinerinio pobūdžio reiškinius ir procesus.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Inžinerijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211EX027
  • Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai (E)
  • Studijų kryptis: Statybos inžinerija
  • Studijų trukmė: 3 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 120