Hidrotechninės statybos inžinerija

Programa skirta rengti vandens inžinerijos magistrus, žinančius vandens ūkio statinių savybių stebėjimo ir matavimo būdus ir metodus, gebančius pažangiais metodais ir naujausiomis informacinėmis technologijomis vertinti hidrotechnikos statinių patikimumą ir veikimo efektyvumą, modeliuoti ir analizuoti aplinkosaugines situacijas, vertinti hidrotechnikos statinių poveikį aplinkai, gebančius atlikti sudėtingų hidrotechnikos statinių konstrukcinius skaičiavimus, taikyti pažangiausias statybos technologijas, analizuoti darbų vykdymo eigą, parengti ir administruoti projektus vandens apsaugos, valdymo ir statinių inžinerijos srityse, nuolat tobulinti savo profesinę kompetenciją ir kitiems perduoti įgytas žinias ir gebėjimus.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211EX027
  • Studijų krypčių grupė: Inžinerijos mokslai (E)
  • Studijų kryptis: Statybos inžinerija
  • Studijų trukmė: 3 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Inžinerijos mokslų magistras
  • Dokumentai: pažangos ataskaita