Ekologija ir klimato kaita

Ekologijos ir klimato kaitos studijų programos tikslas– rengti ekologijos magistrus, išmanančius klimato kaitos poveikį ekosistemose vykstantiems procesams, gamtotvarkos ir aplinkosaugos principus bei sistemas, rūšių įvairovę ir jos pasiskirstymą lemiančius veiksnius, gebančius numatyti klimato kaitos sąlygotus aplinkos pokyčius, identifikuoti ekologines, klimato kaitos problemas ir siūlyti jų sprendimo būdus, kurti gamtotvarkos ir aplinkosaugos strategijas, priimti inovatyvius sprendimus, novatoriškai ir konkurencingai dirbti šiuolaikinėje ekonominėje erdvėje, didinant ekosistemų adaptyvumą, užtikrinant ekosistemines paslaugas.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211DX013
  • Studijų krypčių grupė: Gyvybės mokslai (D)
  • Studijų kryptis: Ekologija
  • Studijų trukmė: 2 m. (NL), 3 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Gyvybės mokslų magistras
  • Dokumentai: pažangos ataskaita