Agroekosistemos

Studijų programa Agroekosistemos skirta rengti gyvybės mokslų magistrus, turinčius gilių teorinių agroekologijos, ekologinės ir darniosios žemdirbystės srities žinių, gebančius vertinti ir formuoti sąlygas, darančias įtaką žemės ūkio augalų vystymuisi ir produktyvumui, formuoti racionalias intensyviosios, tausojančiosios ir ekologinės žemdirbystės sistemų technologijas, vertinti agroekologiniu požiūriu ūkininkavimo poveikį aplinkai ir agroklimatinių veiksnių įtaką agroekosistemoms. Asmuo, įgijęs gyvybės mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį gebės apibrėžti augalų produktyvumo elementus ir įtaką produkcijos kokybei darančius veiksnius bei parinkti efektyvias produktyvaus pasėlio formavimo priemones; parengti mokslinių tyrimų metodiką, vykdyti eksperimentus, atlikti duomenų statistinę analizę, vertinimą ir apibendrinimą.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Agronomijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6213DX001
  • Studijų krypčių grupė: Gyvybės mokslai (D)
  • Studijų kryptis: Ekologija
  • Studijų trukmė: 3 m. (IS)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Gyvybės mokslų magistras
  • Dokumentai: pažangos ataskaita