Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas

Magistratūros studijų programos Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos laukinių gyvūnų populiacijų valdymo specialistus, turinčius fundamentalias ir taikomąsias laukinių gyvūnų biologijos ir ekologijos žinias, gebančius įvertinti ir prognozuoti laukinių gyvūnų ir su jais susijusių gamtinių išteklių naudojimo ir apsaugos tendencijas bei priemones, gebančius taikyti pažangius tyrimų metodus ir technologijas sistemingai renkant, apibendrinant informaciją ir formuluojant mokslines išvadas medžioklėtyros ir laukinių gyvūnų populiacijų tematika, gebančius kurti ir suinteresuotoms šalims siūlyti aktualias laukinių gyvūnų išteklių valdymo paradigmas, strategijas bei programas, gebančius vykdyti tyrimus ir aktyviai reikštis profesinėje bei konsultacinėje veikloje.

#Miškas #Biologinėįvairovė #Klimatokaita #Gyvūnai #Medžioklė #Rekreacija #Tvarusištekliųnaudojimas #Miškoapsauga #Miškotvarka

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211IX007
  • Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai (I)
  • Studijų kryptis: Miškininkystė
  • Studijų trukmė: 3 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 120