Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas

Magistratūros studijų programos Laukinių gyvūnų ištekliai ir jų valdymas pagrindinis tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, turinčius teorines žinias laukinių gyvūnų biologijos ir ekologijos, populiacijų tvarkymo, racionalaus jų išteklių naudojimo bei apsaugos besikeičiančiomis antropogeninio poveikio sąlygomis srityje, gebančius kūrybiškai pritaikyti naujausias žinias, metodus bei technologijas praktikoje, galinčius savarankiškai atlikti tyrimus, įvertinti tyrimų rezultatus, nustatyti jų patikimumą, dirbti aukštos kvalifikacijos reikalaujantį darbą valstybiniame ir privačiame sektoriuje.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211IX007
  • Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai (I)
  • Studijų kryptis: Miškininkystė
  • Studijų trukmė: 3 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Žemės ūkio mokslų magistras
  • Dokumentai: pažangos ataskaita