Agronomija (Augalininkystė, Augalų apsauga ir mityba, Sodininkystė ir daržininkystė)

Programa skirta rengti aukštos kvalifikacijos agronomijos magistrus, gebančius sisteminti ir kūrybiškai taikyti naujausias moksliniais tyrimais grįstas agrobiologijos, agroinovacijų, informacinių technologijų žinias sprendžiant žemės ūkio mokslines ir gamybines problemas, diegiant inovacijas, užtikrinant žemės ūkio gamybos ir aplinkos darną, ir dirbti mokslinį tiriamąjį, vadovaujamą, konsultacinį darbą žemės ūkio srityje bei savarankiškai tobulėti. Antrosios pakopos studijų programoje Agronomija yra šios specializacijos: Augalininkystė, Augalų apsauga ir mityba bei Sodininkystė ir daržininkystė. Pasirinkęs Augalininkystės specializaciją žemės ūkio mokslų magistras gebės įvertinti ir kūrybiškai spręsti augalininkystės mokslines ir gamybines problemas, diegti inovacijas ir valdyti įvairaus intensyvumo agrosistemose vykstančius procesus. Pasirinkęs Augalų apsaugos ir mitybos specializaciją žemės ūkio mokslų magistras gebės įvertinti ir valdyti žaladarių paplitimą bei augalų mitybinius procesus, kūrybiškai spręsti žemės ūkio augalų apsaugos ir mitybos mokslines ir gamybines problemas, diegti inovacijas, užtikrinant agrosistemų tvarumą. Pasirinkęs Sodininkystės ir daržininkystės specializaciją žemės ūkio mokslų magistras gebės įvertinti ir kūrybiškai spręsti sodininkystės ir daržininkystės mokslines ir gamybines problemas, valdyti sodo ir daržo augalų produktyvumą bei kokybę, diegti inovatyvias, aplinką tausojančias technologijas.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Agronomijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211IX010
  • Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai (I)
  • Studijų kryptis: Agronomija
  • Studijų trukmė: 2 m. (NL)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Žemės ūkio mokslų magistras
  • Studijų programos specializacijos: Augalininkystė, Augalų apsauga ir mityba, Sodininkystė ir daržininkystė
  • Dokumentai: pažangos ataskaita