Miškininkystė

Globalus klimato šiltėjimas, dėl nuolat didėjančio anglies dvideginio kiekio atmosferoje, lemia skaudžias ekologines ir ekonomines pasekmes, kelia didžiulius iššūkius. Žmonijai gali padėti miškai, sugerdami anglies dvideginį ir „surišdami“ jį medienoje.

Miškas yra sudėtinga, kompleksinė ekosistema, įvairių gyvybės formų tarpusavio sąveikos vieta. Miškai Lietuvoje užima daugiau nei trečdalį žemyninės teritorijos dalies, jų plotus numatoma didinti. Mišką puoselėti, tvariai naudoti, tvarkyti ir kurti gali tik kūrybingas ir mylintis gamtą profesionalas, gerai pažįstantis miško ekosistemas, išmanantis šiuolaikines technologijas. Miškus prižiūrintys profesionalai reikšmingai prisideda prie visuomenei svarbių viešųjų gėrybių kūrimo: miškų pritaikymo rekreacinėms ir kitoms ekosisteminėms paslaugoms, biologinės įvairovės išsaugojimo, klimato kaitos pasekmių švelninimo, miškų puoselėjimo ir išsaugojimo ateities kartoms.

Miškininkystės universitetinės studijos, specialistus ugdančios jau 100 metų, integruoja ilgaamžiškumą ir modernumą. Pasirinkdami Miškininkystės studijas universitete – pasirenkate šiuolaikiškas miško mokslu grįstas studijas, ugdančias kūrybiškai mąstančius miškininkystės profesionalus, užtikrinančius miško indėlį į visuomenės gerovę besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis.

#Miškas #Biologinėįvairovė #Klimatokaita #Medienosruoša #Medžioklė #Rekreacija #Tvarusmiškonaudojimas #Miškoapsauga #Miškoatkūrimas #Miškotvarka

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121IX008
  • Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai (I)
  • Studijų kryptis: Miškininkystė
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: 4 m. (NL), 6 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 240