Miškininkystė

Apie 1/3 Lietuvos teritorijos sudaro miškai. Miškai yra didžiulis tautos ir valstybės turtas, o kiekvienas turtas turi būti prižiūrimas specialistų, kurie sugebėtų ne tik palaikyti bet ir padidinti jo vertę. Programos būtinumą lemia miško ūkio, kaip vienos iš svarbių šalies ūkio šakos, išskirtinumas, o suteikiamos žinios yra įvairiapusės ir pritaikomos gerokai plačiau nei miškininkystėje. Programa rengia gebančius kritiškai ir kūrybiškai mąstyti miškininkystės bakalaurus, turinčius miško biologijos, tvaraus ir daugiatikslio miško naudojimo, auginimo ir apsaugos, miško ūkio tvarkymo, valdymo, planavimo šiuolaikinių žinių, gebančius, vadovaujantis darnios miškininkystės principais, taikyti šias žinias specializuoto miškininkavimo praktikoje, gerinant žmonių gyvenimo kokybę nuolat besikeičiančiomis aplinkos sąlygomis.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121IX008
  • Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai (I)
  • Studijų kryptis: Miškininkystė
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: 4 m. (NL), 6 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Žemės ūkio mokslų bakalauras
  • Dokumentai: pažangos ataskaita
  • Vykdymo vieta: Kaunas