Ekonomika (Bioekonomikos; Viešojo sektoriaus ekonomikos; Verslo ekonomikos specializacijos)

Būti ekonomistu – suprasti žmonių elgseną rinkoje, gebėti analizuoti verslo ir viešajame sektoriuje vykstančius ekonominius procesus bei pagrįstai priimti ekonominius sprendimus ribotų išteklių pasaulyje. Programa orientuota ne tik į žinias, ekonomikos teoriją ir praktiką, bet ir į besikeičiantį pasaulį – į žmogų, į ateities kompetencijas ir galimybes, leidžiančias klestėti verslui ir šalies ekonomikai.

Ekonomisto kvalifikacija reikalinga norint dirbti privačiose ir valstybinėse verslo organizavimo struktūrose, bankuose, dirbti vyriausybinėse institucijose, dirbti tarptautinėse organizacijose, stoti į ekonomikos ir jai artimų krypčių magistrantūrą. Ekonomistas turi gebėti skaičiuoti išlaidas ir pajamas, kaštus ir pelną, vertinti šalies ekonominę situaciją, taikyti matematinius metodus skaičiavimuose, žinoti ekonomikos teoriją, ekonominės minties istoriją, pasaulio ūkio raidą, žinoti savo šalies ir Europos Sąjungos ekonomiką, tarptautinių organizacijų tikslus ir veiklą.

#Analitika #BigData #Elgsena #Verslas #ViešasisSektorius #Tvarumas #Bioekonomika #DalijimosiEkonomika #LaimėsEkonomika  #KritinisMąstymas

 • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121JX034
 • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
 • Studijų kryptis: Ekonomika
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras
 • Studijų programos specializacijos: Bioekonomika; Viešojo sektoriaus ekonomika; Verslo ekonomika
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas