Kraštovaizdžio dizainas

Visuomenės poreikiai želdynų projektavimo, kraštovaizdžio bei funkcinio ir erdvinio gyvenamosios aplinkos planavimo srityse labai išaugo. Būtinybė darniai naudoti gamtinius išteklius, racionaliai planuoti ir tvarkyti aplinką, užtikrinti jos kokybę lemia šios srities specialistų poreikį visame pasaulyje. Studijuodamas išmoksi tvarkyti kultūrines ir gamtines sistemas, pažinsi želdynams tinkamus augalus ir mokėsi juos panaudoti, gebėsi formuoti kraštovaizdį ir erdves,  taikyti teritorijų tvarkymą reglamentuojančius dokumentus, įgysi želdininkystės verslo valdymo žinių.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Agronomijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121IX007
  • Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai (I)
  • Studijų kryptis: Žemės ūkis
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: 4 m.
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Žemės ūkio mokslų bakalauras
  • Dokumentai: pažangos ataskaita
  • Vykdymo vieta: Kaunas