Kraštovaizdžio dizainas

Tai studijos puoselėjantiems ir kuriantiems šiuolaikišką bei draugišką aplinką. Kraštovaizdžio dizaino specialistas racionaliai planuoja, formuoja kraštovaizdį ir erdves, užtikrinant jų kokybę bei grožį, tvarko aplinką, projektuoja želdynus, sodus, įgyvendina aplinkotvarkos ir kraštovaizdžio architektūros projektus taikant pažangias augalų auginimo technologijas, geba valdyti želdininkystės verslą atliepiant globalius atsakingo elgesio ir darnos su gamta siekius. Kraštovaizdžio dizainas apima natūralios ir sukurtos aplinkos analizę, planavimą, projektavimą ir įgyvendinimą.

#kraštovaizdis #aplinka #želdiniai #dizainas #estetika #grožis #funkcionalumas #verslas #kūryba #projektavimas

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Agronomijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121IX007
  • Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai (I)
  • Studijų kryptis: Žemės ūkis
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: 4 m.
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Žemės ūkio mokslų bakalauras
  • Dokumentai: pažangos ataskaita
  • Vykdymo vieta: Kaunas