Maisto kokybė ir sauga

Programa skirta parengti aukštos kvalifikacijos maisto kokybės ir saugos specialistus, žinančius šių žaliavų įvairovę ir cheminę sudėtį, auginimo technologijas, gebančius analizuoti jų kokybinius pokyčius, turinčius darbo laboratorijoje įgūdžių, taikančius žinias profesinėje karjeroje. Studijuodamas išmoksi modeliuoti maisto žaliavų kokybę, identifikuoti ir analizuoti problemas, susijusias su maisto žaliavų laikymu, apdorojimu, suprasi maisto žaliavų kokybės ir saugos svarbą žmonių gyvenimo kokybei.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Agronomijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121IX005
  • Studijų krypčių grupė: Žemės ūkio mokslai (I)
  • Studijų kryptis: Maisto studijos
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: 4 m. (NL), 6 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Žemės ūkio mokslų bakalauras
  • Vykdymo vieta: Kaunas