Kultūros ir turizmo vadyba

Kultūros ir turizmo vadybos studijų programos privalumas – ruošiamo vadybininko universalumas, jo gebėjimas integruotai organizuoti veiklą mikro ir makro regionų lygmenyje (etnografiniuose regionuose, savivaldybėse, nacionaliniuose ir regioniniuose parkuose, bendruomenėse, turizmo maršrutuose ir t. t.), kuriame kultūros ir turizmo vadybos žinovų poreikis vis stiprėja. Kultūros ir turizmo inovatyviems procesams inicijuoti bei valdyti reikalingi kvalifikuoti šios srities specialistai, todėl vadybininkų darbo specifika ir poreikis viešajame ir privačiajame sektoriuose pastaraisiais metais sparčiai kinta. Kuriant ir įgyvendinant Baltijos jūros regiono strategijas, sparčiai augant turistų srautams, atitinkamai turėtų išaugti kultūros ir turizmo vadybininkų poreikis, kurių kvalifikacijai keliami reikalavimai išmanyti kultūros ir turizmo rinkodarą, o taip pat kultūros ir turizmo politiką, regionų pokyčių ir infrastruktūros valdymą, projektų valdymą ir su šiomis sritimis susijusias administravimo procedūras.

Kultūros ir turizmo vadybos studijų programa orientuota į vadybininkų rengimą, kurie suvokia nacionalines ir tarptautines kultūros bei turizmo paslaugų sistemas, geba novatoriškai valdyti kultūros ir turizmo ekonominius, socialinius, technologinius, informacinius išteklius ir procesus bei turi gebėjimų prognozuoti, planuoti, organizuoti ir koordinuoti integruotą kultūros ir turizmo veiklą.

Studijų programos pagrindinis tikslas – ugdyti kompetentingus, socialiai atsakingus plačios erudicijos kultūros ir turizmo vadybininkus, suvokiančius regionų savitumus bei nuolat kintančią kultūros vertybių visumą, gebančius analizuoti bei kūrybiškai vertinti naujas šalies ir tarptautinės aplinkos kultūrines ir turizmo galimybes, tapti kultūrinių iniciatyvų kūrėjais bei įgyvendintojais.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121LX038
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Vadyba
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: 3,5 m. (NL), iki 5 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 210
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos bakalauras
  • Vykdymo vieta: Kaunas