Logistika ir prekyba

Studijų programos tikslas – parengti verslo krypties bakalaurus, kurie būdami plačios erudicijos, taikydami verslo ir vadybos teorines žinias ir jų pagrindu išugdytus prekybos ir logistikos verslo gebėjimus, galėtų vystyti socialiai atsakingą ir šalies bei tarptautinėse rinkose konkurencingą verslą.
Baigę šią programą absolventai gebės suvokti verslo krypties žinias, formuojančias sisteminį požiūrį į logistikos ir prekybos procesus bei įgiję gebėjimų, reikalingų verslinei veiklai formuoti vadybines klientų aptarnavimo, veiklos kokybės užtikrinimo, personalo ir finansų valdymo kompetencijas.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121LX039
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Verslas
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: (NL– dieninės, I – nuotoliniu būdu vakarais) (NL – 3,5 m., I – 5 m.)
  • Programos apimtis kreditais: 210