Logistika ir prekyba

Logistikos ir prekybos studijų programos tikslas – rengti verslo specialistus, turinčius logistikos ir prekybos žinių ir praktinių įgūdžių. Šios programos absolventai išmanys šalies bei tarptautines logistikos sistemas, gebės valdyti logistikos technologinį procesą, prognozuoti, planuoti, organizuoti bei koordinuoti prekybą, pasitelkti pažangiausius pardavimo, rinkodaros, logistikos, vadybos metodus ir naujausias elektroninės prekybos bei komunikavimo technologijas didmeninėje ar mažmeninėje prekyboje.

  • Akademinis padalinys: Žemės ūkio akademija
  • Valstybinis kodas: 6121LX039
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Verslas
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: 3,5 m. (NL), iki 5 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 210
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos bakalauras
  • Vykdymo vieta: Kaunas