Logistika ir prekyba

Logistikos ir prekybos studijų programos tikslas – parengti verslo krypties bakalaurus, kurie būdami plačios erudicijos, taikydami verslo ir vadybos teorines žinias ir jų pagrindu išugdytus prekybos ir logistikos verslo gebėjimus, galėtų vystyti socialiai atsakingą ir šalies bei tarptautinėse rinkose konkurencingą verslą.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Bioekonomikos plėtros fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121LX039
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Verslas
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: 3,5 m. (NL), iki 5 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 210
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos bakalauras
  • Dokumentai: vertinimo išvados
  • Vykdymo vieta: Kaunas