Taikomoji ekologija

Klimato kaita yra didžiausias šio amžiaus iššūkis visam pasauliui. Jos poveikis jaučiamas įvairiose srityse – nuo ekonomikos (turizmas ir energetika), aplinkos (biologinės įvairovės nykimas, miškų gaisrai) iki žemės ūkio (mažėjantis derlius, didėjantis vandens poreikis) ir visuomenės sveikatos. Jungtinės Tautos teigia, kad esant dabartiniam klimato kaitos tempui išnykimas gresia milijonui augalų ir gyvūnų rūšių gamtiškai turtingiausiose vietovėse visame pasaulyje. Prognozuojama, kad iki 2100 m. gali išnykti apie 90 proc. šiandien likusių Šveicarijos Alpių ledynų. Kas dėl to kaltas? Mokslininkai teigia, kad dabartinis žemės klimatas šyla būtent dėl žmogaus veiklos, ypač dėl iškastinio kuro naudojimo, kai kurių žemės ūkio technologijų ir žemės naudojimo pokyčių. Deja, Europos Sąjungą pagal išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį lenkia tik Kinija ir JAV. Taikomoji ekologija – studijos apie klimato kaitos procesų švelninimą ir prisitaikymą prie klimato kaitos. #Ekologija #Klimatokaita #Biologinėįvairovė #Šiltnamioefektodujos #Aplinkosapsauga #Aplinkoskokybė #Aplinkosauginiaiprojektai #Tvarusnaudojimas #Laboratoriniaityrimai #Poveikioaplinkaivertinimas

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121DX012
  • Studijų krypčių grupė: Gyvybės mokslai (D)
  • Studijų kryptis: Ekologija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: 4 m. (NL), iki 6 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Gyvybės mokslų bakalauras
  • Dokumentai: pažangos ataskaita
  • Vykdymo vieta: Kaunas