Taikomoji ekologija

Šiuo metu ekologinės grėsmės, didėjanti tarša kelia vis didesnį visuomenės susirūpinimą. Lietuvai, esančiai Europos Sąjungos sudėtyje, yra keliami dideli aplinkosaugos reikalavimai. Pertvarkant aplinkos apsaugą didėja ir ekologijos specialistų poreikis. Studijuodami Taikomosios ekologijos studijų programą gilinsitės į laukų, miškų ir vandenų ekosistemų pažinimą, naujausių aplinkosaugos technologijų taikymą, aplinkos apsaugos, atitinkančios tarptautinius reikalavimus, organizavimą saugomose teritorijose, konsultavimą aplinkos taršos mažinimo klausimais.

  • Akademinis padalinys: ŽŪA Miškų ir ekologijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121DX012
  • Studijų krypčių grupė: Gyvybės mokslai (D)
  • Studijų kryptis: Ekologija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: 4 m. (NL), iki 6 m. (I)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Gyvybės mokslų bakalauras
  • Dokumentai: pažangos ataskaita
  • Vykdymo vieta: Kaunas