Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika (Kaune ir Vilniuje)

Programos tikslas - parengti universitetinį išsilavinimą įgijusį nuolat besimokantį, kūrybingą, kompetentingą pedagogą, turintį ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo ir socialinės arba specialiosios pedagogikos kvalifikaciją, gebantį modeliuoti kokybišką ankstyvąjį vaikų ugdymą(si), kurti vaiko gerovę ir teikti švietimo pedagoginę pagalbą.

Programa skirta parengti pedagogus, galinčius rinktis 3 galimybes:
► Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijas be specializacijų.
► Ikimokyklinės, priešmokyklinės pedagogikos studijas su specialiosios pedagogikos specializacija.
► Ikimokyklinės, priešmokyklinės pedagogikos studijas su socialinės pedagogikos specializacija.

 • Akademinis padalinys: Švietimo akademija
 • Valstybinis kodas: 6121MX064
 • Studijų krypčių grupė: Ugdymo mokslai (M)
 • Studijų kryptis: Pedagogika
 • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
 • Studijų trukmė: NL (4); I (5,5)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Ugdymo mokslų bakalauras, pedagogo kvalifikacija
 • Studijų programos specializacijos: specialioji pedagogika; socialinė pedagogika
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota (Akreditavimo įsakymas)
 • Dokumentai: pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas ir Vilnius