Sporto verslo vadyba (anglų kalba) (nuotolinės)

Studijų programos tikslas: Suteikti studentams žinias ir gebėjimus sporto verslo vadybos srityje, parengiant šios srities profesionalus, galinčius dirbti plačiame spektre sporto verslo organizacijų. Baigę programą studentai įgis sisteminį supratimą visose pagrindinėse sporto verslo ir vadybos srityse: marketinge, finansuose, viešuosiuose ryšiuose ir komunikacijoje, teisėje, strategijoje ir ekonomikoje.

  • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX001
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Verslas
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: NL (1,5); I (2)
  • Programos apimtis kreditais: 90
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota