Industrinė ekologija

Programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos tarpdisciplininės aplinkos ir technologijų mokslų srities specialistus, gebančius analizuoti, projektuoti ir darniai valdyti gamtines ir industrines sistemas, spręsti aplinkosaugos problemas, integruojant technologinius, aplinkos ir socialinius požiūrius tuo būdu prisidedant prie ekonomikos ekologiškumo didinimo.

  • Akademinis padalinys: Gamtos mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211FX001
  • Studijų krypčių grupė: Technologijų mokslai (F)
  • Studijų kryptis: Gamtos išteklių technologijos
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Technologijų mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota