Vokiečių kalba ir komunikacija

Vokiečių kalbos ir komunikacijos studijos – tai puiki galimybė ne tik gerai išmokti bendrinę ir dalykinę vokiečių kalbą, bet ir pažinti vokiškai kalbančių šalių kultūrinius, politinius ir socialinius ypatumus, gerinti komunikacinius įgūdžius ir pasirengti profesinei karjerai. Studijuojant atsiveria daugybė galimybių keliauti, dalyvauti tarptautiniuose projektuose, atlikti praktiką Vokietijoje ar kitose vokiečiakalbėse šalyse. Šiandieniniame darbo pasaulyje – svarbiausia patikimi partneriai ir gebėjimas bendrauti, todėl padedame studentams įsitraukti, kurti ir plėsti akademinius ir profesinius ryšius.

Taip pat turėsi galimybę išmokti dar vienos Europos Sąjungos kalbos (prancūzų, italų, ispanų arba švedų).

#vokiečiųkalba #Vokietija #kultūra #verslas #turizmas #kelionės #tarpininkavimas #tarpkultūriškumas #daugiakalbystė #komunikacija

  • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121NX001
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Filologija pagal kalbą
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Vykdymo vieta: Kaunas