Vokiečių kalba ir komunikacija

Vokiečių kalbos ir komunikacijos bakalauro studijų programa skirta parengti kvalifikuotus, plataus humanitarinio profilio filologijos bakalaurus, labai gerai kalbančius vokiečių bendrine kalba (C1 lygiu) ir sugebančius pagal poreikį taikyti pasirinktų sričių (verslo, turizmo, teisės,administravimo, žiniasklaidos, reklamos, technikos) dalykinę vokiečių kalbą, įgijusius anglų kalbos (C1 lygiu) ir B1 lygio dar vienos Europos Sąjungos kalbos (prancūzų, italų, ispanų arba švedų) kompetencijas, turinčius lingvistikos, vertimo,tarpkultūrinės komunikacijos, literatūrologijos, dalykinių tekstų analizės ir kūrimo pagrindus, gebančius versti ekonominius, politinius, teisinius, reklaminius, techninius, administracinius ir publicistinius tekstus bei dalykinę korespondenciją raštu, išmanančius Vokietijos kultūrą, istoriją, visuomenės, politikos ir ekonomikos ypatumus, gebančius analizuoti Vokietijos ir Lietuvos ryšius.

  • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121NX001
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Filologija pagal kalbą
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Vykdymo vieta: Kaunas