Taikomoji biotechnologija

Studijų programos tikslas - parengti specialistus su aukštos kokybės ir šiuolaikiniu paruošimu tarpdisciplininėje Taikomosios biotechnologijos srityje, besispecializuojančius Augalų (sodininkystės, žemės ūkio ir miškų), Medicininės, Akvakultūrų ir Taikomosios biotechnologijos ar Inovatyvių bioelektrotechnologijų kryptyse, kurie galėtų kurti naujus produktus ir technologijas, dirbti didelės atsakomybės reikalaujantį darbą mokslo ir studijų institucijose bei pramonės įmonėse, susijusiose su biotechnologija, biomedicina ir maisto pramone, ar tęsti studijas doktorantūroje. Apie programą detalesnė informacija: http://www.appliedbiotechnology.eu/

 • Akademinis padalinys: Gamtos mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6211FX013
 • Studijų krypčių grupė: Technologijų mokslai (F)
 • Studijų kryptis: Biotechnologijos
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (2)
 • Programos apimtis kreditais: 120
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Technologijų mokslų magistras
 • Studijų programos specializacijos: Augalų biotechnologija, Medicininė biotechnologija, Akvakultūrų biotechnologija, Taikomoji biotechnologija arba Inovatyvios bioelektrotechnologijos
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados