Vidurio Rytų Europos ir Lietuvos istorijos studijos

Programos „Vidurio Rytų Europos regiono ir Lietuvos istorijos studijos“ tikslas – ugdyti šiuolaikinio istoriko gebėjimus matyti ir pristatyti tarptautiniu lygiu Lietuvos istoriją Europos istorijos kontekste, rengti kvalifikuotus istorikus, gebančius dirbti mokslo tiriamąjį darbą, tęsti studijas doktorantūroje, pritaikyti istorijos mokslo žinias ir įgytus gebėjimus įvairiose valstybės ir visuomenės gyvenimo srityse - švietimo ir aukštojo mokslo, kultūros ir paveldosaugos, diplomatijos ir kt. Istorikas turi gebėti savarankiškai vykdyti istorinius tyrimus: adekvačiai suvokti istorinės raidos bendrąsias tendencijas, atskirų laikotarpių specifiką, mokėti analizuoti atskirus istorijos reiškinius, procesus, įvykius, rinkti istorinę medžiagą, ją tvarkyti, paruošti saugojimui ir publikavimui.

  • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211NX044
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Istorija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120