Aplinkosaugos organizavimas

„Aplinkosaugos organizavimas“ studijų programa yra skirta įgyti aukštos kvalifikacijos aplinkotyros specialistui reikalingų tarpdalykinių žinių ir gebėjimų, leidžiančių vykdyti šiuolaikiškus mokslinius antropogeninių aplinkos bei klimato pokyčių ir jų poveikio gyviesiems organizmams bei žmonių sveikatai tyrimus, apibendrinti ir analizuoti informaciją apie aplinkos būklę bei pokyčius, remiantis darnaus vystymosi principais ir Lietuvos bei ES teisės aktais, priimti sprendimus kompleksinėms aplinkos problemoms spręsti.

  • Akademinis padalinys: Gamtos mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211CX016
  • Studijų krypčių grupė: Fiziniai mokslai (C)
  • Studijų kryptis: Aplinkotyra
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: NL (2); I (3)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Fizinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: 2029-05-30 (Akreditavimo įsakymas)