Modernioji lingvistika (nuotolinės)

Tai 1,5 metų trukmės nuotolinė studijų programa. Programos „Modernioji lingvistika“ paskirtis – parengti plataus profilio filologus, išmanančius kalbotyros dalykus ir tarpdalykinius lingvistikos ryšius, lingvistikos žinių pritaikymą kalbos technologijų, socialinių mokslų srityse ir šių sričių žinių pritaikymą lingvistikoje, gebančius prisitaikyti prie kintančios situacijos darbo rinkoje. Programoje studentai įgyja lingvistikos, psicholingvistikos, sociolingvistikos, tekstynų lingvistikos, kalbos technologijų ir kitų sričių žinių, reikalingų taikomosiose ir mokslinėse veiklose. Praktinių studijuojamos srities įgūdžių studentai įgyja VDU Kompiuterinės lingvistikos centro ir VDU Tarpkultūrinės komunikacijos ir daugiakalbystės tyrimų centro veiklose.
Studijų tvarkaraštis parankus dirbantiems ar gyvenantiems kituose miestuose ar užsienyje, kadangi paskaitos vyksta vakarais nuotoliniu būdu.
Programoje gali studijuoti įvairių humanitarinių ar socialinių mokslų sričių programas baigę studentai.

  • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211NX038
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Lingvistika
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (1,5)
  • Programos apimtis kreditais: 90