Neurotechnologijos

Studijų programos „Neurotechnologijos“ tikslas - rengti aukštos kvalifikacijos neurotechnologijos ir bioinžinerijos specialistus, gebančius pritaikyti matematikos, biofizikos, informatikos, inžinerijos ir neuromokslų žinias taikant bei vystant įvairias naujas informacinių sistemų technologijas neurofiziologinių signalų efektyviam registravimui, apdorojimui bei analizei, ir kuriant naujas informacines ir kitas technologijas remiantis nervų sistemos veikimo bendrais dėsningumais.

 • Akademinis padalinys: Gamtos mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6123BX001
 • Studijų krypčių grupė: Informatikos mokslai (B)
 • Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Informatikos mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas