Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos

„Skandinavijos šalių kultūros ir kalbos“ studijų programos paskirtis – rengti kvalifikuotus, plataus humanitarinio profilio regiono kultūros specialistus, suvokiančius Skandinavijos šalių etninius ir kultūrinius procesus bei jų raidą, išmanančius regiono valstybių kultūrų specifiką, sugebančius įvertinti kultūrinę istorinę paveldo vertę, kultūrų įvairialypiškumą, unikalumą, kultūros funkcijas, jos esmę ir vietą šiandienos visuomenėje bei regioninėje politikoje, mokančius bent vieną regiono kalbą, gebančius naudotis naujausiais humanitarinių ir socialinių mokslų (kultūros studijų, istorijos, etnologijos, menotyros, politologijos) tyrimų metodais, turinčius mokslinio tiriamojo, profesinio ir kūrybinio darbo įgūdžių.

 • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121NX050
 • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
 • Studijų kryptis: Regiono studijos
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas