Verslo finansai

„Verslo finansai“ studijų programos paskirtis - parengti profesionalius finansų specialistus, turinčius sisteminį požiūrį, analitinį, kūrybinį bei kritinį mąstymą, susipažinusius su gerosiomis verslo praktikomis, išmanančius tradicinius ir inovatyvius finansų analizės bei valdymo mechanizmus, metodus ir instrumentus bei gebančius naudoti juos priimant verslo valdymo sprendimus šalies ir globalioje aplinkoje.

 • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121LX030
 • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
 • Studijų kryptis: Finansai
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas