Verslo finansai (priėmimas nevykdomas)

Verslo finansų studijos skirtos būsimiems įmonių ar finansinių institucijų finansų padalinių vadovams ir darbuotojams, gebantiems kūrybiškai spęsti įvairias finansines problemas, priimti verslo valdymo sprendimus šalies ir globalioje aplinkoje. Verslo finansų valdymas leidžia įvairiapusiškai sisteminti, analizuoti ir įvertinti įmonių finansinius rodiklius, taikyti rizikos valdymo instrumentus, atsakingai priimant finansinius sprendimus, kuriančius ilgalaikę verslo vertę. Studijos ne tik užtikrina finansų išmanymą, bet ir suteikia įrankius tolesniam profesiniam augimui.

#Fintech #VersloVertė #FinansųVadovas #FinansųSprendimai #FinansinėsInovacijos #FinansųSistemos #FinansųRinkos #FinansinėAnalizė #FinansųValdymas #VersloRizikųValdymas #neBuhalteris #finansųvadovas #sprendimai #finansaibesienų #finansinėsinovacijos #finansųrinkos #fintech

 • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121LX030
 • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
 • Studijų kryptis: Finansai
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas