Verslas ir entreprenerystė

„Verslas ir entreprenerystė“ studijų programos tikslas yra parengti verslo vadybos profesionalus, pasižyminčius entreprenerio mąstymo ir elgsenos bruožais, gebančius sistemiškai valdyti ir vystyti modernias verslo organizacijas, integruojant naujausias skirtingų funkcinių verslo sričių žinias, kūrybiškai spręsti kompleksines problemas dinaminėje verslo aplinkoje.

  • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX049
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Verslas
  • Studijų trukmė: 1,5
  • Programos apimtis kreditais: 90
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota