Meno kuratorystė

Studijų programos „Meno kuratorystė“ tikslas – parengti aukščiausios kvalifikacijos menotyros specialistus, turinčius teorines žinias ir praktinę patirtį inicijuoti ir įgyvendinti meno renginius, pristatyti juos visuomenei, interpretuoti ir vertinti meno reiškinius plačiame kultūriniame, socialiniame ir ekonominiame kontekste, vykdyti meno sklaidos lauko tyrimus. Baigę meno kuratorystės programą magistrai gebės savarankiškai ir profesionaliai veikti meno sklaidos lauke, identifikuoti ir spręsti įvairias menotyrines problemas, kurti originalius meno pristatymo ir viešinimo projektus. Baigus programą suteikiamas menotyros krypties humanitarinių mokslų magistro laipsnis.

  • Akademinis padalinys: Menų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211NX037
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Menotyra
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120