Muzikos produkcija (anglų k.)

Kam šios studijos skirtos? Programos paskirtis – rengti aukštos kvalifikacijos muzikos produkcijos bakalaurus, turinčius praktinių įgūdžių ir žinių, reikalingų dirbant dinamiškoje muzikos produkcijos, garso ir vaizdo technologijų srityse. Šia programa siekiama parengti profesionalius muzikos produkcijos specialistus, kurie galėtų kurti originalius darbus garso įrašų ir garso dizaino, muzikos technologijų ir su jomis susijusiose srityse, pristatyti savo asmeninę kūrybą bei inicijuojuoti ir plėtoti asmeninius kūrybinius projektus. Siekiant šių tikslų programoje praktinės muzikos produkcijos studijos (garso inžinerija, garso įrašo dizainas, garso įrašymo technologijos) derinamos su muzikos teorinio konteksto tyrimais ir rinkodaros, projektų valdymo bei asmeninės karjeros planavimo dalykais.

Ko išmokstama? Baigę studijas absolventai geba savarankiškai instaliuoti audiovizualines technologijas įvairiose aplinkose, panaudodami muzikos produkcijos teorines ir praktines žinias bei įgūdžius; komponuoti muzikinę medžiagą, naudodami garso įrašų studiją, muzikos programinę ir techninę įrangą; pagrįstai pasirinkti ir panaudoti technologijas, dirbdami skirtingose medijų srityse; panaudoti efektyvaus komandinio darbo principus profesinėje aplinkoje; administruoti projektus, kurių metu kuriami originalūs darbai garso įrašų ir dizaino, muzikos technologijų ir kitose su muzikos produkcija susijusiose srityse; įvertinti ir kontekstualizuoti darbo procesą bei kūrybinius rezultatus, pristatydami savo asmeninę kūrybą; kritiškai vertinti ir kontekstualizuoti muzikos produkciją, atlikimą, su muzika susijusius kultūrinius renginius ir produktus, naudodami profesinę akademinę kalbą.

Praktika. Studijų procese numatytą profesinę praktiką studentai atlieka trečiaisiais studijų metais. Muzikos produkcijos praktika skirta tirti realioms darbo situacijoms, su kuriomis studentas gali susidurti rengdamas diplominį darbą ir tęsdamas savarankišką profesinę karjerą. Praktikos metu studentas turi pasirinkti konkrečią muzikos produkcijos sritį ir atlikti praktinį darbą su ta sritimi susijusioje institucijoje ar menininko dirbtuvėje. Dalyko pagrindą sudaro savarankiškas individualus studento darbas, vadovaujant praktikos mentoriui – atitinkamos muzikos produkcijos srities profesionalui.

Be to, sėkmingai savarankiškai praktinei veiklai reikalingus įgūdžius studentai tobulina visų studijų metu, mokydamiesi iš dėstytojų – muzikų, kompozitorių, garso technologijų žinovų, garso dizaino specialistų – kurie studentams pateikiamas žinias įgyja, nuolat dirbdami kūrybinių industrijų lauke. Vytauto Didžiojo universitetas suteikia unikalią galimybę studijuoti trijose, pagal pasaulinius šios srities standartus, įrengtose garso studijose.

Kokios absolventų įsidarbinimo galimybės? Baigus studijas, įgyjamas muzikos produkcijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Absloventai gali dirbti muzikos ir garso specialistais koncertų agentūrose, festivaliuose, įrašų studijose, TV ir radijuje, teatruose ir kitose institucijose. Baigusieji muzikos produkcijos studijas taip pat gali užsiimti organizaciniu darbu ir vadyba, kurti muzikos industrijos verslo projektus, siekti individualios garso menininko arba muzikos prodiuserio karjeros.

  • Akademinis padalinys: Menų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121PX033
  • Studijų krypčių grupė: Menai (P)
  • Studijų kryptis: Muzika
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (3,5)
  • Programos apimtis kreditais: 210
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Menų bakalauras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Vykdymo vieta: Kaunas