Teisė ir finansai

„Teisė ir finansai“ bakalauro studijų programos tikslas – rengti kvalifikuotus teisės specialistus, gerai išmanančius Lietuvos teisės bei finansų sistemos elementus, įgijusius tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės žinių, gebančius efektyviai ir etiškai atstovauti klientus ir jiems patarti, spręsti ginčus, priimti sprendimus ir juos įgyvendinti, lengvai prisitaikančius prie teisės ir finansų srityje gebėjimų reikalaujančio darbo Europos Sąjungos ir transnacionalinėse organizacijose.

 • Akademinis padalinys: Teisės fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121KX001
 • Studijų krypčių grupė: Teisė (K)
 • Studijų kryptis: Teisė
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Teisės bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas ir Vilnius