Lietuvių filologija ir leidyba

Studijų programa „Lietuvių filologija ir leidyba“ siekia parengti kvalifikuotus, plataus humanitarinio profilio humanitarinių mokslų specialistus, išmanančius ne tik fundamentinius kalbotyros ir literatūrologijos dalykus, leidybos principus ir technologijas, bet ir įvairiapusius tarpdalykinius kalbotyros ir literatūrologijos ryšius, kalbotyros ir literatūrologijos žinių pritaikymo kitose mokslo srityse galimybes, gebančius naudotis naujausiais kalbotyros, literatūros analizės ir gretimų mokslų (sociologijos, psichologijos, istorijos, menotyros, informatikos) tyrimų metodais, turinčius mokslinio tiriamojo, profesinio, leidybinio ir kūrybinio darbo įgūdžių.

  • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121NX047
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Filologija pagal kalbą
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Vykdymo vieta: Kaunas