Marketingas ir pardavimai

Studijų programos „Marketingas ir pardavimai“ tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos marketingo specialistus sudėtingai veiklai marketingo ir pardavimų srityje, kurie turi: žinoti ir suprasti marketingo ir pardavimų srities ir jai artimų sričių naujausias žinias; turėti praktinių įgūdžių tirti ir įvertinti marketingo ir pardavimų aplinką, priimti sprendimus; inicijuoti, vykdyti ir vadovauti marketingo ir pardavimų projektams.

 • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6211LX043
 • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
 • Studijų kryptis: Rinkodara
 • Studijų forma: ištęstinė (I)
 • Studijų trukmė: I (2,5)
 • Programos apimtis kreditais: 90
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos magistras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas