Marketingas ir pardavimai

Studijų programos „Marketingas ir pardavimai“ tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos marketingo specialistus sudėtingai veiklai marketingo ir pardavimų srityje, kurie turi: žinoti ir suprasti marketingo ir pardavimų srities ir jai artimų sričių naujausias žinias; turėti praktinių įgūdžių tirti ir įvertinti marketingo ir pardavimų aplinką, priimti sprendimus; inicijuoti, vykdyti ir vadovauti marketingo ir pardavimų projektams.

  • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX043
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Rinkodara
  • Studijų trukmė: 1,5
  • Programos apimtis kreditais: 90
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
  • Vykdymo vieta: Kaunas