Marketingas ir pardavimai

Studijų programos „Marketingas ir pardavimai“ tikslas – suteikti studentams kompleksinių marketingo ir pardavimų žinių, įgūdžių ir gebėjimų, leidžiančių analizuoti ir įvertinti praktines marketingo ir pardavimų situacijas dinamiškoje globalioje aplinkoje, priimti tinkamus strateginius, taktinius ir operatyvinius į vartotojus orientuotus sprendimus esant neapibrėžtumo sąlygoms.
Studijų programa yra plečiančioji, kompleksines marketingo ir pardavimų žinias suteikianti studijų programa, vystanti įgūdžius ir gebėjimus analizuoti, vertinti, planuoti, formuoti ir įgyvendinti marketingo ir pardavimų strategijas. Programa orientuota į praktinę veiklą, derinanti sprendimų priėmimą, taikymą ir vertinimą įvairiuose lygiuose, grindžiama orientacija į vartotoją.
Programa vykdoma dirbantiesiems patogia studijų forma studijuojant ciklais.

  • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211LX043
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Rinkodara
  • Studijų trukmė: 1,5
  • Programos apimtis kreditais: 90