Pasaulio politika ir ekonomika (anglų k.)

Vykstantys įvairūs politiniai ir ekonominiai pasikeitimai Lietuvoje, Europoje bei pasaulyje nulemia „Pasaulio politika ir ekonomika“ programos paskirtį – ruošti plačios specializacijos Pasaulio politikos ir ekonomikos programos absolventus, išmanančius ne tik fundamentalius profesinius dalykus, bet ir tarpdisciplinines sąsajas, leisiančias sėkmingai įsitvirtinti žinių visuomenėje. Programos paskirtis atitinka VDU misiją – puoselėti humanistinę kultūrą, įgyvendinant Artes liberales principą. Pasaulio politikos ir ekonomikos programa yra orientuota į integruotas politikos mokslų ir ekonomikos studijas, leisiančias studentams analizuoti politinius ir ekonominius procesus pasauliniu mastu, nesikoncentruojant ties konkrečiu regionu.

  • Akademinis padalinys: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121JX037
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Politikos mokslai
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Vykdymo vieta: Kaunas