Verslo administravimas

Šios verslo administravimo bakalauro studijų programos paskirtis (misija) – rengti plataus profilio verslo vadybos specialistus, sugebančių strategiškai mąstyti, reaguoti į besikeičiančią verslo aplinką ir galinčius dirbti vyraujančiose Lietuvoje smulkaus ir vidutinio verslo organizacijose. Absolventai įgyja žinias bei gebėjimus atlikti rinkodaros analizės, finansinių operacijų valdymo bei personalo valdymo veiklas modernioje, nuolat kintančioje socialinėje organizacijoje.

 • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121LX029
 • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
 • Studijų kryptis: Verslas
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos bakalauras
 • Studijų programos specializacijos: Sporto vadyba
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas