Sociolingvistika ir daugiakalbystė (Jungtinė studijų programa) (anglų k.)

Jungtinės magistro studijų programos „Sociolingvistika ir daugiakalbystė“ tikslas parengti daugiakalbius tarptautinio lygio sociolingvistikos ir daugiakalbystės sričių specialistus, gerai išmanančius sociolingvistikos kryptis, teorijas ir metodus, gebančius įgytas žinias kūrybiškai ir kritiškai pritaikyti įvairiapusiams daugiakalbystės (sociolingvistiniams) tyrimams, gerai išmanančius Europos Sąjungos, Šiaurės ir Baltijos šalių kalbinę ir kultūrinę įvairovę bei politinį kontekstą, galinčius dirbti ir konsultuoti kalbos politikos ir mažumų (kalbų) politikos planavimo srityse.

  • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6281NX001
  • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
  • Studijų kryptis: Lingvistika
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120