Tarptautinė ekonomika (lietuvių ir anglų k.)

Magistrantūros programa Tarptautinė ekonomika yra orientuota tarptautinės ekonomikos teoriją ir politiką, teisę, ekonominės veiklos ir jos plėtros mikro ir makroekonominę analizę bei strategijos formavimą,  pažangius moderniosios ekonomikos analizės metodus. Programos tikslas yra parengti  kompetentingus tarptautinės ekonomikos specialistus, kurie, baigę studijas, žinodami ir kritiškai vertindami tarptautinės ekonomikos teorijas ir mokslinius požiūrius, gebės atlikti mokslinius ir taikomuosius ekonominius tyrimus mikro ir makro lygiuose tarptautiniu ir globaliu kontekstu, turės būtinus tarptautinės ekonomikos politikos vertinimo ir formavimo įgūdžius, gebės atlikti moksliškai pagrįstą ekonominę analizę, taikydami tinkamus metodus ir technikas organizacijų bei šalių ekonomikos strategijoms tarptautiniu ir globaliu kontekstu numatyti bei įgyvendinti, gebės efektyviai komunikuoti su mokslininkais, politikais ir praktikais vykdant tarptautinę veiklą.

  • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX063
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Ekonomika
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita