Kūrybinės industrijos

„Kūrybinės industrijos“ studijų programa yra skirta parengti kūrybinių industrijų specialistus, gebančius veikti plačiame kūrybinių industrijų lauke, analizuoti kultūrines ir kūrybines industrijas, inicijuoti ir įgyvendinti kultūrinių ir kūrybinių industrijų projektus, organizuoti kūrybinį verslą, skatinti meno, verslo ir visuomenės komunikaciją. Programa suteikia platų žinių ir įgūdžių, reikalingų dirbant kūrybiniame sektoriuje, spektrą, apjungiant komunikacijos, ekonomikos, teisės ir menų srities dalykus. Studentai įgyja specialybinių žinių apie kultūrines ir kūrybines industrijas bei jų situaciją pasaulio rinkoje, kūrybos ekonomiką, kultūros politiką, išmoksta inicijuoti ir įgyvendinti kūrybinių industrijų projektus, organizuoti kūrybinį verslą, įgauna asmeninės vadybos bei komandinio darbo patirties. Taip pat programa suteikia studentams profesionalių kompetencijų reikalingų studijuojant magistrantūros programose.

  • Akademinis padalinys: Menų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121JX036
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Komunikacija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Vykdymo vieta: Kaunas