Kūrybinės industrijos

„Kūrybinių industrijų“ programoje yra ruošiami kūrybiniai prodiuseriai, kurie generuoja naujas idėjas, produktus ir paslaugas, vadovauja kūrybinėms komandoms ir projektams, plėtoja kūrybinius verslus.

Programos absolventai prodiusuoja ir valdo kūrybinius projektus, kuria komunikacijos strategijas ir vadovauja jų įgyvendinimui, kuruoja ir pristato visuomenei kultūrinius renginius, inovatyviai taiko naująsias medijas kultūros sektoriaus komunikacijoje. Platus skirtingų užsiėmimų spektras (kinas, renginiai, mada, muziejai, turizmas, meno rinka ir kt.) suteikia žinių įvairiose kūrybinio prodiusavimo srityse.

Programa „Kūrybinės industrijos“ turi išskirtinę partnerystę su organizacija „Kaunas – Europos kultūros sostinė 2022“. Šios organizacijos veiklos apima įvairias kūrybines sritis ir industrijas, skatina inovatyvumą ir auditorijų plėtrą, todėl tiksliai atitinka programos specifiką ir uždavinius. Programos studentai turi puikią galimybę iš pirmų lūpų išgirsti kaip vykdomi nauji kūrybiniai projektai, perimti kūrybinių prodiuserių know-how ir per praktikas, praktines užduotis, savanorystes patys prisidėti prie Europos kultūros sostinės veiklų.

Sužinok daugiau apie studijų programą

#KūrybinėsIndustrijos #KūrybinėEkonomika #Komunikacija #Kūrybiškumas #Medijos #KultūrinėVertė #KūrybinisProdiuseris #MenoProjektai #AuditorijųPlėtra

  • Akademinis padalinys: Menų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121JX036
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Komunikacija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Vykdymo vieta: Kaunas