Ekonomika ir finansai (anglų k.)

Ekonomika ir finansai studijų programos tikslas yra rengti specialistus, kurie atitiktų reikalavimus ekonomikos profesionalui darbo rinkoje, įtakojamoje globalizacijos ir ekonominės integracijos; plačiai mąstančius ir gebančius kūrybiškai taikyti matematinės ir statistinės analizės instrumentus ekonominiams ir finansiniams klausimams analizuoti; kritiškai mąstančius ir gebančius analizuoti bei vertinti ekonominės aplinkos pokyčius.

 • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121JX035
 • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
 • Studijų kryptis: Ekonomika
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (3)
 • Programos apimtis kreditais: 180
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras
 • Studijų programos specializacijos: Prancūzijos ekonomika ir kultūra; Vokietijos ekonomika ir kultūra; Ispanijos ekonomika ir kultūra
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas