Informatikos sistemos (Programų sistemų specializacija)

Informatikos sistemos studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus informacinių technologijų (IT) specialistus, gebančius spręsti realaus pasaulio problemas, kurti ir diegti atitinkamus IT sprendimus, suprasti sąveiką tarp IT, visuomenės ir verslo. Programų sistemų specializacija siekia paruošti specialistus, turinčius žinias ir gebėjimus programinės įrangos kūrimo ciklo valdymui, programinės įrangos testavimui ir kokybės užtikrinimui, sudėtingų daugiaplatformių programinės įrangos vystymo projektų valdymui.

 • Akademinis padalinys: Informatikos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121BX016
 • Studijų krypčių grupė: Informatikos mokslai (B)
 • Studijų kryptis: Informatika
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Informatikos mokslų bakalauras
 • Studijų programos specializacijos: Programų sistemų specializacija
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas