Italistika ir romanų kalbos

Italistikos ir romanų kalbų bakalauro studijų programos tikslas – rengti kvalifikuotus, plataus profilio humanitarinių mokslų bakalaurus, turinčius pagrindinius italistikos ir romanų kalbų mokslinio-tiriamojo bei profesinio darbo įgūdžius, suformuotus remiantis naujausiais humanitarinių mokslų rezultatais, gebančius savarankiškai gilintis į Italijos ir kitų Viduržemio jūros šalių kultūras ir kalbas, literatūrą, istoriją, lyginti, vertinti ir praktiškai taikyti lingvistikos, vertimo teorijų ir literatūrologijos mokslų pasiekimus, mokančius interpretuoti Italijos ir kitų Viduržemio jūros šalių kultūros reiškinius Europos ir pasaulio kontekste.

 • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121NX045
 • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
 • Studijų kryptis: Filologija pagal kalbą
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas