Italistika ir romanų kalbos

Italistikos ir romanų kalbų studijų programa – tai:

 • italų ir kitų kalbų studijos su dėstytojais gimtakalbiais;
 • galimybė semestrą ar net vienerius metus iš keturių mokytis pasirinktuose partneriniuose universitetuose Italijoje, Ispanijoje ar Prancūzijoje pagal Erasmus+ ir kitas programas;
 • praktika įmonėse ir organizacijose Lietuvoje ir užsienyje.

Programa suteikia galimybę išmokti puikiai kalbėti itališkai ir bendrauti dar viena iš romanų kalbų: ispanų arba prancūzų, o studijų metu įgyti praktiniai įgūdžiai ir teorinės žinios absolventams padeda plėtoti Lietuvos ir Italijos bei kitų Viduržemio jūros šalių kultūros, turizmo, verslo ir kitus bendradarbiavimo ryšius. Šią programą galima rinktis, net jei niekada nesimokei italų kalbos.

#italistika #romanųkalbos #italųkalba #ispanųkalba #prancūzųkalba #filologija #vertimas #kultūra #turizmas #užsieniokalbosmokytojas

 • Akademinis padalinys: Humanitarinių mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121NX045
 • Studijų krypčių grupė: Humanitariniai mokslai (N)
 • Studijų kryptis: Filologija pagal kalbą
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Humanitarinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas