Biotechnologija

Biotechnologijos studijų programa skirta norintiems savo gyvenimą susieti su biotechnologijomis, kurios, kaip teigia Europos Komisija, bus pagrindiniu XXI a. pirmųjų dešimtmečių Europos ekonomikos augimo varikliu.

 • Akademinis padalinys: Gamtos mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121FX008
 • Studijų krypčių grupė: Technologijų mokslai (F)
 • Studijų kryptis: Biotechnologijos
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Technologijų mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas