Biotechnologija

Biotechnologijos studijų programa skirta norintiems savo gyvenimą susieti su biotechnologijomis, kurios, kaip teigia Europos Komisija, bus pagrindiniu XXI a. pirmųjų dešimtmečių Europos ekonomikos augimo varikliu.

  • Fakultetas: Gamtos mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121FX008
  • Studijų krypčių grupė: Technologijų mokslai (F)
  • Studijų kryptis: Biotechnologijos
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Technologijų mokslų bakalauras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados
  • Vykdymo vieta: Kaunas