Atlikimo menas (sceninių žanrų dainavimas)

Programos tikslas – pagilinti ir praplėsti profesionalių muzikos atlikėjų kompetencijas įgytas pirmojoje pakopoje, suteikti papildomų analitinių įgūdžių, mokslinės, kūrybinės veiklos gebėjimų ir praktikos, suformuoti kompetencijas leidžiančias tęsti studijas trečiojoje pakopoje.

 • Akademinis padalinys: Muzikos akademija
 • Valstybinis kodas: 6211PX027
 • Studijų krypčių grupė: Menai (P)
 • Studijų kryptis: Muzika
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (2)
 • Programos apimtis kreditais: 120
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Menų magistras
 • Studijų programos specializacijos: Sceninių žanrų dainavimas
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita