Multimedijos ir interneto technologijos

Bakalauro studijų programos „Multimedijos ir interneto technologijos“ tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos IT specialistus, gebančius pritaikyti matematikos, inžinerinių mokslų bei naujausias IT ir dizaino žinias kuriant multimedijos ir/arba internetinės terpės produktus. Įgytos bendrosios inžinerinės ir specializuotos techninės bei menų srities pamatinės žinios ir praktiniai įgūdžiai tokiose srityse, kaip skaitmeninio vaizdo ir garso sintezė, erdvinių objektų modeliavimas, vizualizavimas bei animacija, multimedijos sistemų programinės įrangos projektavimas, suteiks absolventams galimybę greičiau integruotis į vis daugiau įgūdžių reikalaujančią, vis labiau augančią naujųjų technologijų rinką, kurti joje naujas nišas bei naujus produktus, suteiks pasitikėjimo savarankiškai inicijuoti ir vystyti naujus elektroninės erdvės projektus bei produktus.

 • Akademinis padalinys: Informatikos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121BX017
 • Studijų krypčių grupė: Informatikos mokslai (B)
 • Studijų kryptis: Informatikos inžinerija
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Informatikos mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas