Atlikimo menas (dainavimas)

Pagrindinė Atlikimo meno studijų programos paskirtis - parengti aukščiausios kvalifikacijos menininkus - muzikos atlikėjus (solistus, orkestrų, įvairios sudėties ansamblių muzikantus, dainininkus), gebančius puoselėti ir skleisti profesionalią muzikinę kultūrą Lietuvoje ir užsienyje, lavinti suvokėjo muzikinį skonį, formuoti estetines pažiūras; išugdyti savarankiškus kritiškai bei kūrybiškai mąstančius, naujovėms imlius ir atvirus, aktyvius pilietinės visuomenės narius, siekiančius ir gebančius savarankiškai dirbti, mokytis, kurti bei tobulėti visą gyvenimą.

 • Akademinis padalinys: Muzikos akademija
 • Valstybinis kodas: 6121PX031
 • Studijų krypčių grupė: Menai (P)
 • Studijų kryptis: Muzika
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Menų bakalauras
 • Studijų programos specializacijos: Dainavimas
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas