Kūrybinės industrijos (mišrios nuotolinės)

Studijų programos „Kūrybinės industrijos“ tikslas – rengti aukščiausios kvalifikacijos kūrybinių industrijų specialistus, gebančius taikyti novatoriškus kultūros komunikacijos, verslumo ir kūrybiškumo modelius, kurti originalius kūrybinių industrijų projektus, analizuoti ir vertinti kūrybinių industrijų veiklas, vykdyti kūrybinių industrijų lauko tyrimus ir teikti rekomendacijas, taip skatinant socialinę ir ekonominę kūrybinio sektoriaus plėtrą bei siekiant sėkmingos meno, visuomenės ir verslo komunikacijos.

  • Akademinis padalinys: Menų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211JX051
  • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
  • Studijų kryptis: Komunikacija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL), ištęstinė (I)
  • Studijų trukmė: NL (2)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita