Socialinė politika (vykdomas priėmimas į Socialinės politikos programos specializaciją)

„Socialinė politika“ studijų programa yra tarpdisciplininė ir integruoja politologijos, sociologijos ir ekonomikos dalykus. Tačiau socialinė politika nuo kitų disciplinų - sociologijos, ekonomikos ir politikos, teisės - skiriasi savo empiriniu objektu. Socialinės politikos objektas yra įvairių piliečių grupių gyvenimo kokybės užtikrinimas socialinio veiksmo pagalba. VDU socialinės politikos programos privalumas yra disciplinų įvairovė, ypatingas dėmesys socialinių tyrimų metodams, socialinių problemų analizė iš globalios perspektyvos.  Jūs studijuosite šiuolaikines socialines ir politines teorijas apie socialinę kaitą, nelygybę ir teisingumą. Interaktyvaus studijų proceso metu Jūs išmoksite formuluoti tyrimo klausimus, apibūdinti socialines problemas ir iššūkius einamajai politikai. Šios studijos suteikia visapusišką išsilavinimą, todėl jas verta rinktis tiems, kurie dar nėra visiškai apsisprendę ko nori.“Studijuoti socialinę politiką reiškia analizuoti daugybę klausimų ir problemų susijusių su žmogaus poreikiais, troškimais ir gyvenimo kokybe. Kai kurios socialinės problemos yra globalios, neapsiribojančios vien tik nacionalinės valstybės lygmeniu. Socialinės politikos programoje bus analizuojami šie klausimai:

 • kokios yra jaunimo nedarbo priežastys Lietuvoje ir kokių priemonių reikėtų imtis, kad jis sumažėtų?
 • kaip reikėtų didinti švietimo kokybę Lietuvoje ir ką daryti, kad mokykloje mokiniams būtų įdomu?
 • kodėl Lietuvoje gimsta mažai vaikų ir ar galima daryti poveikį gyventojų skaičiaus augimui?
 • ar galima sustabdyti gyventojų išvykimą iš Lietuvos?
 • ar reikia padidinti pensijas?
 • ar galima įveikti skurdą Lietuvoje ir pasaulyje?
 • kas formuoja ir vykdo socialinę politiką Lietuvoje ir kitose šalyse?
Studijuojant socialinę politiką daug dėmesio skiriama socialinių tyrimų metodams, nes tik išsamiai ištyrus konkretų socialinį reiškinį, galima įvardinti socialines problemas ir pasiūlyti adekvačius jų valdymo metodus. Valdžios institucijos, nevyriausybinės organizacijos, verslo sektorius bei šeima yra pagrindiniai socialinės politikos veikėjai, kurie dalyvauja sprendžiant socialines problemas nacionaliniame ir tarptautiniame lygyje. Kodėl verta studijuoti socialinę politiką VDU?
 • Mes siūlome galimybę studijuoti piliečių gyvenimo kokybę iš globalios ir palyginamosios perspektyvos, remiantis įvairiomis socialinių mokslų disciplinomis;
 • Išskirtinis šios socialinės politikos programos bruožas yra dėmesys socialinių tyrimų metodams,  ypač kiekybinei duomenų analizei.  Baigę šią programą absolventai gebės dirbti su statistiniais duomenimis, atlikti socialinių problemų aplinkos tyrimus, vertinti valstybines ir nevalstybines socialines programas;
 • Mes siūlome aukštos kokybės paskaitas ir seminarus, kuriuos dėstys aukštos kvalifikacijos profesoriai ir praktikai iš Lietuvos ir užsienio.
 • Mes siūlome galimybę patiems rinktis kursus, ypač trečiaisiais ir ketvirtaisiais studijų metais.
 • Jūs turėsite galimybę praleisti semestrą studijuodami Danijos, Švedijos, Suomijos, Belgijos, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Prancūzijos, Slovėnijos, Lenkijos, Čekijos universitetuose.
 Kokios absolventų karjeros galimybės? Baigus studijas, įgyjamas socialinių mokslų bakalauro laipsnis. Absolventai dirba socialinės politikos analitikais, programų vertintojais, monitoringo specialistais, projektų vadovais savivaldybėse, valstybės valdžios institucijose ir agentūrose, tarptautinėse organizacijose, nevyriausybiniame sektoriuje, socialinių tyrimų centruose, visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų institucijose, žiniasklaidoje, konsultavimo firmose, personalo valdyme. Socialinės politikos laipsnis suteikia puikų pagrindą magistro studijoms teisės, politikos, viešojo administravimo, sociologijos, socialinio darbo, ekonomikos srityse. Tai yra pirmoji socialinės politikos bakalauro studijų programa Lietuvoje, ruošianti kvalifikuotus socialinius tyrinėtojus viešajam ir privačiam sektoriui. Europos Sąjungos šalyse socialinė politika yra viena svarbiausių viešosios politikos sričių. Kiekvienoje šalyje vyksta daugybė diskusijų dėl viešųjų finansų paskirstymo, socialinių garantijų dydžio, jaunimo nedarbo, migracijos, sveikatos ir švietimo paslaugų kokybės. Naujos darbo vietos yra nuolat sukuriamos socialinės politikos įgyvendinimo ir vertinimo srityse.

 • Akademinis padalinys: Socialinių mokslų fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121JX040
 • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
 • Studijų kryptis: Sociologija
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas