Taikomoji informatika

Taikomosios informatikos studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos informacinių technologijų (IT) specialistus, gebančius:

 • atlikti didelės apimties įvairios paskirties duomenų (tekstų, signalų, multimedijos) analizę, taikant tinkamus duomenų gavybos metodus bei įrankius, kurti, vystyti ir diegti duomenų analitikos sprendimus;
 • Formalizuoti ir modeliuoti sudėtingas sistemas ir verslo procesus, kurti, diegti ir palaikyti adaptyvias ir intelektualias sistemas;
 • savarankiškai vykdyti mokslinius tiriamuosius darbus pramoninėje ir akademinėje aplinkoje, tęsti studijas doktorantūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose bei mokslo įstaigose.

 • Akademinis padalinys: Informatikos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6211BX012
 • Studijų krypčių grupė: Informatikos mokslai (B)
 • Studijų kryptis: Informatika
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (2); I (3)
 • Programos apimtis kreditais: 120
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Informatikos mokslų magistras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: pažangos ataskaita