Marketingas

Marketingo studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos marketingo specialistus, galinčius dirbti įvairaus profilio įmonių marketingo padalinių vadovais, vadovų referentais, marketingo specialistais, konsultantais, gebančius tyrinėti ir pritaikyti marketingo vadybos įgūdžius bei žinias savarankiškai veiklai ir tolesniam mokymuisi. Baigę studijas absolventai gebės priimti sprendimus sprendžiant marketingo problemas, inicijuoti ir vykdyti įvairius marketingo projektus, kūrybiškai taikyti tarpdisciplininį universitetinį išsilavinimą įvairiose šiuolaikinio marketingo vadybos veiklos srityse ir verslo aplinkose.

 • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121LX028
 • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
 • Studijų kryptis: Rinkodara
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Verslo vadybos bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas