Marketingas

Marketingo studijų programoje rengiami aukštos kvalifikacijos marketingo specialistai, galintys dirbti įmonių marketingo vadovais, konsultantais, kūrybiškai spręsti įvairias marketingo problemas šiuolaikinio verslo srityse. Ši programa supažindina su šiuolaikiniais marketingo teoriniais ir praktiniais aspektais, kas užtikrina platų marketingo srities išmanymą ir galimybes tolesniam profesiniam augimui. Programoje didelis dėmesys teikiamas praktinių marketingo įgūdžių tobulinimui, tad baigusieji šias studijas sėkmingai įsilieja į darbo rinką.

Studijų metu sprendžiamos realios privačių ir viešų organizacijų užduotys, suteikiama prieiga prie Bloomberg duomenų bazės, fakultete veikia neuro marketingo ir e-sporto laboratorijos; studijuojant sudaroma galimybė įgyti papildomų žinių renkantis vieną iš 45 gretutinių studijų programų; įgyti pedagogo kvalifikaciją.

#Marketingas #4P #7P #PrekėsŽenklas #Ženklodara #Komunikacija #Pardavimai #Vartotojai #Pirkėjai #VartotojoElgsena #Kaina #MarketingoTyrimai #SkaitmeninisMarketingas #Influenceriai #SocialiniaiTinklai #Reklama #Kūrybiškumas #Vizualinė komunikacija #VerslasVersluiMarketingas #MarketingoAnalitika

  • Akademinis padalinys: Ekonomikos ir vadybos fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6121LX028
  • Studijų krypčių grupė: Verslo ir viešoji vadyba (L)
  • Studijų kryptis: Rinkodara
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (4)
  • Programos apimtis kreditais: 240