Biocheminė analizė

Studijų programa „Biocheminė analizė“ yra skirta rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius dirbti analitinį ir vadovaujamą darbą biocheminės analizės srityse.

  • Akademinis padalinys: Gamtos mokslų fakultetas
  • Valstybinis kodas: 6211DX011
  • Studijų krypčių grupė: Gyvybės mokslai (D)
  • Studijų kryptis: Biochemija
  • Studijų forma: nuolatinė (NL)
  • Studijų trukmė: NL (2), I (3)
  • Programos apimtis kreditais: 120
  • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Gyvybės mokslų magistras
  • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
  • Dokumentai: vertinimo išvados, pažangos ataskaita