Informatikos sistemos (Verslo informatikos specializacija)

Informatikos sistemos programos tikslas – parengti kvalifikuotus informacinių technologijų (IT) specialistus, gebančius spręsti realaus pasaulio problemas, kurti ir diegti atitinkamus IT sprendimus, suprasti sąveiką tarp IT, visuomenės ir verslo. Specializacija „verslo informatika“ siekia paruošti specialistus, turinčius žinias ir gebėjimus svarbiausių verslo valdymo instrumentų taikymui ir įvairaus masto e-paslaugų projektų rengimui verlo aplinkoje.

 • Akademinis padalinys: Informatikos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121BX016
 • Studijų krypčių grupė: Informatikos mokslai (B)
 • Studijų kryptis: Informatika
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Informatikos mokslų bakalauras
 • Studijų programos specializacijos: Verslo informatika
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: pažangos ataskaita
 • Vykdymo vieta: Kaunas