Viešoji komunikacija

Viešosios komunikacijos studijos yra vienintelės tokio pobūdžio, kurios aprėpia šiuolaikines komunikacinio ir informacinio turinio kūrimo bei visuomenės informavimo veiklas: žurnalistiką, viešuosius ryšius, organizacijų komunikaciją, naujausių medijų technologijų pritaikymą komunikaciniams tikslams ir poreikiams.

Viešosios komunikacijos studijose ugdomas profesionalus ir atsakingas požiūris į informacines-komunikacines veiklas, kritinis mąstymas ir suvokimas apie komunikacijos procesus, aplinkas bei kontekstus – organizacinius, politinius, ekonominius, sociokultūrinius ir technologinius.

Studijų metais atliekamos dvi praktikos – žurnalistinė ir viešųjų ryšių – pasirinktose organizacijose, praktinius įgūdžius galima tobulinti Medijų laboratorijoje, VDU radijo, filmavimo ir garso studijose.

#Komunikacija #Žurnalistika #ViešiejiRyšiai #Medijos #SocialiniaiTinklai #KūrybinisRašymas #ViešasKalbėjimas #KomunikacijosProjektai #Įvaizdis #Reputacija #MedijųRaštingumas #GrafinisDizainas #Videografija #Marketingas #MediaLab #Podcasts

 • Akademinis padalinys: Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
 • Valstybinis kodas: 6121JX044
 • Studijų krypčių grupė: Socialiniai mokslai (J)
 • Studijų kryptis: Komunikacija
 • Studijų forma: nuolatinė (NL)
 • Studijų trukmė: NL (4)
 • Programos apimtis kreditais: 240
 • Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Socialinių mokslų bakalauras
 • Akredituota iki: akreditavimo statusas - akredituota
 • Dokumentai: vertinimo išvados
 • Vykdymo vieta: Kaunas